Skyddsrumsprodukter som bevarar liv

I krigssituationer, eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrum kunna iordningställas inom två dygn. Hellbergs Skyddsrum AB har det som krävs.

Skyddrummet skyddar människor vid krig

Ett välutrustat skyddsrum ska ge skydd åt närboende i händelse av krig eller andra allvarligare samhällsfaror. I Sverige finns idag nära 65 000 skyddsrum med plats för sju miljoner människor.

Det finns tydliga regler kring hur skyddsrummet ska vara utrustat. I en krissituation ska skyddsrummet vara förberett med vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns också utförliga rekommendationer kring vilken utrustning som ska finnas tillgänglig.

Vi utrustar trygga skyddsrum

Hellbergs Skyddsrum AB erbjuder mycket av det som behövs för att trygga skyddsrumsmiljön.

Vårt sortiment omfattar dörrar, luckor och ingjutningsatser för reservutgångar men också ett brett program av komponenter för avlopp, vattenförsörjning och ventilation.

Avlopp

Skyddsrummets placering och extrema påfrestningar i händelse av krig ställer speciella krav på rörsystem och avlopp. Vi erbjuder golvbrunnar, insatser, avstängningsanordningar och annat som krävs för att säkerställa avloppets funktion.

 

Ventilation

Med fungerande ventilation avlägsnas förorenad luft och ersätts med ren filtrerad luft. Ventilationsutrustningen ska också stå emot stötvågor från eventuella explosioner. Vi erbjuder fläktar, ventiler, slangar, vägg- och golvgenomföringar för att säkra en fungerande ventilation.

 

Dörrar och luckor

In- och utrymningsvägar måste fungera för att säkerställa en trygg och säker miljö. Dörrar, luckor och reservutgångar måste också vara anpassade för att stå emot giftiga gaser och de stötvågor som uppstår vid en explosion. Vi erbjuder skyddsdörrar, gasdörrar och gasluckor men också de lister och packningar som krävs.

 

 

Övrigt

I myndigheterna rekommendationer finns ett stort antal artiklar som bedömts nödvändiga i ett skyddsrum. Vi erbjuder de flesta.