Kvalitetsprodukter för nordiska fastighetsägare

Historien om Hellbergs inleds redan 1950 då entreprenören Kurt Hellberg flyttar till Mellerud och grundar Svenska Materialaffären Kurt Hellberg AB. Efter mer än 70 år drivs företaget målmedvetet vidare inom ramen för den familjeägda Hellbergs-koncernen där klassade ståldörrar är kärnprodukten i verksamheten. Produkter till skyddsrum har varit del av sortimentet ända sedan företaget grundades och ges nu ett starkare fokus i och med bildandet av Hellbergs Skyddsrum AB.

 

Skyddsrum redan från starten

När Kurt Hellbergs slog upp dörrarna till sin verkstad i dalsländska Erikstad 1950 var tunga dörrar och komponenter till skyddsrum de första produkterna att ta plats i företagets verksamhet. Ivern att säkerställa trygga utrymmen för landets befolkning var stark i efterkrigstidens Sverige.

1955 genomförde företaget sitt allra första brandprov vilket var startskottet till en lång och framgångsrik satsning på brandklassade ståldörrar. Med tiden tillverkades även fartygsdörrar, kylrumsdörrar, garageportar, hangarportar och andra specialdörrar.

Tredje generationen Hellberg driver nu företaget vidare med ambitionen att växa och upprätthålla ett gott renommé på marknaden. Vi är idag en etablerad och offensiv aktör med stark position på den svenska byggmarken.

Ett naturligt steg

Över 70 års produktion av klassade ståldörrar har gett oss en bred erfarenhet av att utveckla, tillverka och marknadsföra kvalitetsprodukter för nordiska fastighetsägare. Långt bak i tiden finns också rötter inom skyddsrumsbranschen.

Att återuppta skyddsrumskomponenter i vår verksamhet känns därför naturligt. Vi har kompetensen som krävs och leverantörer som kan erbjuda det som marknaden söker. Det säkerhetspolitiska läget och osäkerheten i världen innebär dessutom att intresset för välutrustade skyddsrum växer.

Är du nyfiken på vårt sortiment och på vad vi kan göra för dig?
Välkommen att kontakta oss!