Tydliga regler kring hur skyddsrummet ska utrustas

Fastighetsägaren är den som bär det yttersta ansvaret för att skyddsrummet fungerar och att all föreskriven utrustning finns på plats. Det finns tydliga regler kring hur skyddsrummet ska vara utrustat. I en krissituation ska skyddsrummet bland annat vara förberett med vatten, värme, ventilation och sanitära utrymmen. Det finns också utförliga rekommendationer kring vilken kringutrustning som ska finnas tillgänglig.

Det är fastighetsägaren som bär ansvaret

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – är den myndighet som kontrollerar att svenska fastighetsägare uppfyller sina skyddsrumsåtaganden. Förberedelserna bör göras i tid. Vid höjd beredskap ska skyddsrummet kunna tas i bruk inom 48 timmar.

Skyddsrummets utrustning bestäms av den tekniska bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt, storleken på skyddsrummet samt om det föreligger några specifika behov.

Grundläggande är dock att det ska finnas vatten upptappat på kärl, fungerande värme och ventilation samt toalettkärl.

I varje skyddsrum ska finnas ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så de skyddssökande tillsammans med fastighetsägaren kan se till att få det som krävs på plats i tid.

Hellbergs Skyddsrum har det som krävs

Tillsammans med våra leverantörer kan vi på Hellbergs Skyddsrum erbjuda det mesta av det som krävs. Sortimentet rymmer certifierade produkter inom alla de områden som föreskrivs.

Vi erbjuder dörrar och luckor för in- och utrymning samt de lister och packningar som krävs för att hålla rummet tätt från gaser och oren luft.

Vi har även ett brett sortiment av ventiler, slangar, vägg- och golvgenomföringar för att säkra en fungerande ventilation.

Långvariga vistelser gör fungerande avlopp till en absolut nödvändighet. Avloppssystemet ska svara upp mot sanitära krav men ska också stå emot t.ex stötvågor. Vårt program omfattar ventiler, rör och rörkopplingar samt golvbrunnar och nödvändiga verktyg.

 

 

Våra produktkategorier

Avlopp

Skyddsrummets placering och extrema påfrestningar i händelse av krig ställer speciella krav på rörsystem och avlopp. Vi erbjuder golvbrunnar, insatser, avstängningsanordningar och annat som krävs för att säkerställa avloppets funktion.

Ventilation

Med fungerande ventilation avlägsnas förorenad luft och ersätts med ren filtrerad luft. Ventilationsutrustningen ska också stå emot stötvågor från eventuella explosioner. Vi erbjuder fläktar, ventiler, slangar, vägg- och golvgenomföringar för att säkra en fungerande ventilation.

Dörrar och luckor

In- och utrymningsvägar måste fungera för att säkerställa en trygg och säker miljö. Dörrar, luckor och reservutgångar måste också vara anpassade för att stå emot giftiga gaser och de stötvågor som uppstår vid en explosion. Vi erbjuder skyddsdörrar, gasdörrar och gasluckor men också de lister och packningar som krävs.

Övrigt

I myndigheterna rekommendationer finns ett stort antal artiklar som bedömts nödvändiga i ett skyddsrum. Vi erbjuder de flesta.